I Hedvig Eleonora kyrka förs Lasse Berghagen i dag till sista vilan.Många har samlats för att säga ett sista farväl till den folkkäre artisten.