Att förhandlingarna mellan Växjöbostäder och Hyresgästföreningen ofta strandar beror på att Hyresgästföreningen under många år har vägrat att tillmötesgå rimliga krav på hyreshöjning, skriver Catharina Winberg (M).