Sydsamiskan som talas av färre än tusen personer är ett av de språk som behöver värnas i Sverige. Trots att allt fler väljer att ta igen sitt förlograde språk som talats av förfäder finns stora risker menar Vanja Torkelsson som är en av de få som fick språket som som modersmål. – Risken att det blir som Tenstasvenska, ett esparantospråk. Ungdomar idag klipper ändelser på ord – tillslut talar...