Det är stopp i farleden i Göta älv genom Göteborgs centrum och det orsakar stora problem för Vänersjöfarten.