Sönderslagna rutor och en vandaliserad toalett. Väntrummet vid Lessebo tågstation har vid flera tillfällen drabbats av skadegörelse. Nu minskar kommunen väntrummets öppettider. Man överväger även kameraövervakning.