Under lördagen placerades en stensocken med en guldfärgad koran på vid ett träd i Magistratsparken i Malmö utan avsändare. Senare under kvällen vandaliserades den.