Jonas Gahr Støre beskrivs som intellektuell, retorisk skicklig och kommer från en överklassfamilj.