Kansallisten vähemmistöjen lipuilla liputtaminen on yksi tapa edistää vähemmistölain toteutumista, arvioi Ruotsin valtionheraldikko Davor Zovko. Vastuu vähemmistökulttuurin edistämisestä on lain mukaan julkisilla toimijoilla.