Det tar tid i år att få fram valresultatet och en av anledningarna är personkryssen. Västra Götalands län är ett av länen som tar längst tid på sig att räkna rösterna.