Hur betydelsefulla är partiledarna för väljarnas röstning? Och hur förändras röstningsbeteendet bland första- och andra generationens invandrare?