Vallby brandstation i Västerås ska byggas om för att bli mer modern och få ett bättre skydd. I ombyggnaden är ambitionen att även inrymma lokaler för Regionens ambulanser för västra delen av Västerås. – Det vore en stor vinst för bägge parterna om Region Västmanland beslutar att samlokalisera sin ambulansstation tillsammans med oss, säger Christer Ängehov, Räddningstjänsten Mälardalen.