Mycket lastbilar och trafik. Hör några trafikanter tycka till om trafiksituationen och planerna att bygga om delar av väg 56 vid Alberga.