Handlar inte bara om mandat utan också om legitimitet.