Fundersamhet och glädje – det är några av de reaktioner vi möts av från väljare efter beskedet om maktskifte i Landstinget Dalarna. Och frågan är vilken skillnad skiftet kommer att göra för sjukvården i länet.