Den varma sommaren har ökat efterfrågan på apparater som ger svalka. Men apparaterna skiljer sig åt när det gäller funktion, driftkostnader och inköpspris.