Offrar vi på sikt mångfald och valfrihet för vår bekvämlighet?