En livshotande skadad • En befaras saknas • En gripen • Vittnen hörde hög smäll.