En stor styrka från räddningstjänsten bekämpar en fullt utvecklad brand i en sommarstuga i Taberg.Det är oklart om någon person vistades i fastigheten.