150 brandmän bekämpar en stor brand i ett kraftverk i Moskvaregionen i Ryssland, skriver Reuters. Stora lågor – på 50 meter – har synts på platsen.