Antalet nya fall har minskat något den senaste veckan. Men covid-19-pandemin har fortsatt ett hårt grepp om Västra Götalandsregionen. - Vi är i ett väldigt osäkert läge, säger smittskyddsläkaren Thomas Wahlberg. På onsdagsförmiddagen vårdades 499 patien