Attackerna mot det öppna samhället har nått klassrummen