Svenskar tycker ”Våld och brott” bäst beskriver landet, enligt studien.