Väg 509 vid västra delen av byn Lofsdalen har stängts av. Vägbanan har gett vika för vatten massor.