Under torsdagskvällen påbörjades beläggningsarbetet på E20 mellan trafikplatserna Råbyhed och Folkesta.