Tågtrafiken mellan Göteborg och Stockholm påverkas fortsatt.