En trafikolycka har inträffat på väg 152 i höjd med avfarten till High Chaparall i Gnosjö kommun.