Väg 531 från Mittådalen till Ljungdalen är avstängd i båda riktningarna.