Risk för köer på väg 23 är söder om Osby på grund av en brinnande bil på vägen.