Efter en olycka mellan två personbilar är väg 11 avstängd mellan Vallby och cirkulationsplats Dalby.