Uppemot 30 centimeter i Norrland • ”Rejält temperaturomslag” • Tåg ställs in.