Snöfallet har rört sig norrut över och varningarna har graderats ner av SMHI. Men det intensiva snöandet i östra Sverige under måndagen får konsekvenser för tåg- och i viss mån vägtrafik även i dag. Nedfallna träd och grenar över räls och vägar måste rensas bort.