Hårda vindar påverkar trafiken • Första snön väntas i Svealand.