Testa om du har koll på det som står i kryddhyllan.