Den senaste månaden har barnmorskornas höga arbetsbelastning skapat stora rubriker.Och den pressade situationen på landets förlossningsavdelningar och de barnmorskor som arbetar där kan få allvarliga följder.Förra året slog IVO fast att både förlossningsskador och brister i behandling skulle kunna undvikas om man arbetade på ett annat sätt. Men hur ska man som patient tänka kring...