Lärargåvor vid skolavslutningar är en omdebatterad fråga. En ansträngning för familjer med ont om pengar eller ett sätt att visa sin tacksamhet? Insamlingar som föräldrar gör till presenter till lärare är inte reglerat i skollagen och det finns de som tycker att skolorna skulle behöva tydligare riktlinjer. Vad tycker du?