Det kan vara svårt att hålla avstånd till andra människor på bussar och tåg. Vad tänker du om trängseln i kollektivtrafiken under pandemin?