Hör du till alla de som fått vänta länge på operation? Eller har du kanske en anhörig som svävar i ovisshet? Vad får det dig att tänka och känna?