Rebecka Kärde: Arnaults försvarare så självgoda att de gör honom till martyr.