En fråga som kom upp på pressinformationen i Zürich var vad effekterna blir för de anställda i de nordiska länderna?