Så agerar en pilot när tekniken inte korrigerar mänskliga misstag.