Sveriges Biografägareförbund i svar till regeringen om deltagartaket på 8 personer.