Enligt SVT Värmlands kartläggning har antalet orosanmälningar ökat i 12 av 16 kommuner i länet från 2021 till 2022. Men vad syftar anmälningarna till? Och när bör man göra en anmälan?