I Dalarna ska nu frågan om huruvida regionen kan införa vaccinkrav på vårdpersonal som nyanställs utredas. Någon liknande utredning lär inte bli aktuell i Sörmland, meddelar vaccinsamordnaren Magnus Johansson, som bedömer vaccinationsgraden bland regionens vårdanställda som hög.