Vaccinationsnoden på Boglundsängen stänger den 1 december. Nu meddelar Region Örebro län att en ny mottagning kommer öppna på Fredsgatan. Samtidigt planerar regionen för en tredje vaccindos, som enligt dagens besked ska erbjudas alla över 18 år.