E-hälsomyndigheten: ingen garanti på att få ett bevis innan förslaget träder i kraft.