Vänsterpartiets gruppledare i Linköping och Norrköping säger samma sak som partiet centralt när det gäller frågan om att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Höjd pension och reellt inflytande över politiken, annars blir det nej.