Den vänsterpartistiske nämndemannen Mostafa Malaekah har publicerat flera religiöst ideologiska texter till stöd för sharialagar.Andra texter har tolkats som acceptans för visst våld ”då hustrun beter sig upproriskt”.Nu meddelar Göteborgs tingsrätt – efter en egen utredning – att är fortsatt lämplig för uppdraget som nämndeman.