Beslut av regeringen • Ön blir utresecenter för migranter som dömts för brott.