Medan vindkraften byggs ut i allt snabbare takt pågår en annan process lite i skymundan. Det handlar om äldre modeller av vindsnurror som helt enkelt behöver bytas ut mot moderna verk, vindkraftverk som kan leverera upp till fem gånger så mycket energi.