Halmstad kommun har beslutat att sprida ut skolstarterna för gymnasieeleverna, detta för att minimera smittspridning.